บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 05/05/2565
Tfex Trading Systems รุ่น 26 (แขวนนวม) : อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2563

Tfex Trading Systems รุ่น 26 (แขวนนวม) : อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2563

Tfex Trading Systems รุ่น 26 (แขวนนวม) : อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์
รุ่นสุดท้าย หลังจากรุ่นนี้ จะเป็นเวอร์ชั่น ONLINE

คอร์สเดียวที่กล้าสอนโดยการเอาระบบมารันโชว์ บนข้อมูลจริง ย้อนหลัง 1 ปี 
ทำให้เห็นผลกำไรขาดทุน ของแต่ละสัญญาณว่า ได้กำไรมากน้อยเท่าไร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอร์ส Tfex trading systems
คอร์สนี้เป็นคอร์สเดียวในประเทศ ที่ให้นักลงทุนนำระบบไปใช้งานจริง 1 เดือน แล้วค่อยกลับมาเขียน comment/reviews
เมื่อคุณจองไว้ คุณสามารถเลื่อนเรียนได้ 3 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกรณี

อ่าน reviews ผู้เรียน TFEX Trading Systems ได้ที่ 
http://www.tfex.reviews

สมัครรุ่นต่อไปได้แล้วที่
detail : http://bit.ly/tfextradingsystem