บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 05/05/2565
Exclusive Workshop กลุ่มเล็ก รุ่น 89: 7-8 มีนาคม 2563

Exclusive Workshop กลุ่มเล็ก รุ่น 89: 7-8 มีนาคม 2563

Exclusive Workshop กลุ่มเล็ก รุ่น 89: 7-8 มีนาคม 2563

รุ่นนี้ใช้ Staff 5-6 คนในการเข้าร่วม Workshop ทำให้บรรยากาศการเรียน เป็นไปอย่างสนุกสนาน และทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ และทำได้ด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comment จากผู้เรียน
http://www.workshop.reviews
 
สมัครเรียนรุ่นต่อไปได้แล้วที่
http://www.workshop.in.th/th/product/157365/workshop