บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 05/05/2565
Tfex รวมมิตรศิษย์เก่า ปี 2018 ครั้งที่ 2: 30 กันยายน 2561

Tfex รวมมิตรศิษย์เก่า ปี 2018 ครั้งที่ 2: 30 กันยายน 2561

Tfex รวมมิตรศิษย์เก่า ปี 2018 ครั้งที่ 2: 30 กันยายน 2561

งานรวมมิตร คือ งานสัมมนาที่จัดเฉพาะ ศิษย์เก่า Tfex อ.จิม เพื่อมา Upgrade ระบบ หรือรับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่สามารถส่งสัญญาณ Long/Short Alert เตือนเข้ามือถือ เมื่อมีสัญญาณได้