บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 05/05/2565

Tfex Trading Systems รุ่น 12 เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561คอร์ส Tfex trading systems มีเพียงไตรมาสละรุ่นเท่านั้นคอร์สนี้เป็นคอร์สเดียวในประเทศ ที่ให้นักลงทุนนำระบบไปใช้งานจริง 1 เดือน แล้วค่อยกลับมาเขียน comm...

Exclusive Workshop กลุ่มเล็ก รุ่น 69 เสาร์อาทิตย์ที่ 5-6 พฤษภาคม 2561รุ่นนี้ใช้ Staff 3-4 คนในการเข้าร่วม Workshop ทำให้บรรยากาศการเรียน เป็นไปอย่างสนุกสนาน และทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้...

Exclusive Workshop กลุ่มเล็ก รุ่น private เสาร์อาทิตย์ที่ 21-22 เมษายน 2561รุ่น private คือ นักลงทุนรวมกลุ่มกันมาขอให้เปิดสอนรุ่นนี้ใช้ Staff 3-4 คนในการเข้าร่วม Workshop ทำให้บรรยากาศการเรียน เป็นไปอ...