คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank AA+

เฉลี่ยจาก 7 คน

คุณภาพของสินค้า
9.71
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
9.71
การบริการ/อัธยาศัย
9.71
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
9.71

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 8/9
จำนวนลูกค้า Lv 8/9

เลือกภาษา